اولویت‌های زیست‌فناوری در کشاورزی تعیین شد

تصویر روز: اولویت‌های زیست‌فناوری در کشاورزی به همت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تعیین شد. به گزارش ایسنا، کارگروه

ادامه