مصاحبه فردای رئیس‌جمهور “دلار” را ارزان کرد

تصویر روز : مردمی که دلارهای خانگی را برای فروش وارد بازار کرده‌اند، می‌گویند: پیش‌بینی می‌کنیم صحبت‌های فردای رئیس‌جمهور دلار

ادامه