۱۷۳ هزار شغل در حوزه گردشگری ایجاد می شود

تصویر روز: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال در بخش گردشگری یکصد

ادامه

خودرو سازان قطعات غیراستاندارد را تحویل نمی گیرند

تصویر روز : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ خودروسازی در سال آینده حق تحویل گرفتن قطعات غیراستاندارد را

ادامه