دستیابی به بلوغ دیجیتالی

تصویر روز: امروزه، انطباق با بازار دیجیتالی که به طرزی فزاینده رو به گسترش است و سود جستن از فن آوریهای دیجیتال به منظور توسعه و اصلاح عملکردها، تقریبا مهم ترین هدف هر شرکتی به شمار می آید، اگرچه هنوز شرکت های محدودی وجود دارند که نیاز است مدیرانشان برای دستیابی به اهداف، به باور ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری برسند.

مطابق مطالعات و تحقیقات صورت گرفته‌، شرکت‌ها به منظور توسعه‌ی تلاش‌ها و اقدامات دیجیتال ، لازم است به چند نکته توجه داشته باشند:

۱- – چگونگی ایجاد تغییرات در نحوه‌ی سازمان دهی، توسعه‌ی نیروی انسانی و تقویت فرهنگ در نحوه ی نگرش و تجربیات دیجیتال .

۲- – انطباق اهداف و چشم اندازهای طولانی مدت سازمان با فن آوری های دیجیتال به منظور ایجاد تغییرات لازم و هم سویی با جهان دیجیتالی که به طور فزاینده ای در حال تغییر است.

۳- – جذب نیروهای مستعد : اغلب اوقات کارفرمایان و مدیران اجرایی به محض این که احساس کنند در زمینه‌ی امور دیجیتالی پیشرفتی حاصل نمی شود، میدان را خالی می کنند. بنابراین ضروری است که سازمان ها نسبت به جذب و سازمان دهی نیروهای مستعدی که دارای توانایی های دیجیتال هستند اقدام نمایند.

۴- – متقاعد ساختن مدیران در مورد احراز دانش و بصیرت کافی در جهت رهبری و اجرای استراتژی های دیجیتال و متعاقب آن ایجاد انگیزش کافی به منظور تجهیز منابع به منظور نیل به اهداف سازمانی.

بلوغ دیجیتال

در بازار کار دیجیتال، شرکت ها باید گام به گام با احتیاجات متنوع و البته در حال تغییر مشتریان پیش بروند. به روز رسانی و نوسازی استراتژی کسب و کار اولین گام است. در واقع برنامه ریزان شرکت های بزرگ، برای آنکه از سوی مشتریان کنار گذاشته نشوند، تجربیات کاری و شیوه های متنوعی را طرح ریزی می کنند.

شرکت های موفق، پیشاپیش و در جهت انطباق با تنوع انتظارات مشتریان، نسبت به خدمت گرفتن نیروی کاری اقدام می کنند که برای خدمت رسانی آنلاین به دانش و فن آوری‌های نوین مجهز باشند.

دستیابی به اهداف سازمانی در آینده‌ای دیجیتال، نیازمند این است که شرکت به طور ریشه ای شیوه‌ی کسب و کارش را متحول سازد. جهان دیجیتال، نیازمند استعداد، ساختارسازمانی و فرهنگ خاص خود است. در واقع، بلوغ دیجیتالی یعنی: انطباق سازمان به نحوی که بتواند به طور موثری در فضای دیجیتال به رقابت بپردازد.

به عبارت دیگر این گونه نیست که بتوانیم یک فن آوری نوین را تنها از طریق کنار هم قرار دادن نیروی کار، فرهنگ سازمانی و فن آوری به منظور دستیابی به بلوغ دیجیتال به اجرا در آوریم .

بلوغ دیجیتال، فرایندی است همیشگی و دائم از انطباق پذیری با چشم اندازهای متنوع و متغیر جهان دیجیتال.

امروزه، مطابق نظرسنجی های مختلف، اکثر مدیران باور دارند که تجارت دیجیتالی روز موفقیت آنها در دنیای کسب و کار به حساب می آید.

کیفیت های متمایز شرکت‌هایی که در حال رسیدن به بلوغ دیجیتال هستند دائما در حال تغییر است. اتخاذ استراتژی، استعدادیابی، ساختار و فرهنگ سازمانی، نوآوری و فن آوری در این گونه شرکت ها، اصولاً با دیگر شرکت‌ها متفاوت است. مطابق تحقیقات صورت گرفته، استراتژی مهم ترین متغیر در راه رسیدن به بلوغ دیجیتال به حساب می آید.

استراتژی های دیجیتالی به فن آوری صرف مانند استفاده از تلفن همراه محدود نمی شود بلکه دقیقاً به ترسیم خط مشی سازمانی به منظور کسب و کار در بازار کاری می شود که پیوسته در حال تغییر است.

نوآوری دیجیتالی، امری فراتر از تجربه‌ی صرف

دامنه و میزان تجربیات، همیشه منجر به اقدامات اثربخش نمی شود. آنچه اغلب، شرکت‌های دیجیتالی بلوغ یافته را از سایر شرکت‌ها متمایز می سازد، توانایی آنها در ارتقاء تجربیات دیجیتال است.

حذف ایده ای که به درستی جواب نداده و برگزیدن راه حلی بهتر، رمز موفقیت شرکت هایی است که به بلوغ دیجیتال دست یافته اند.

نوآوری در سرمایه گذاری ( سرمایه گذاری خلاق)

تخصیص منابع جدید در جهت توسعه زیرساخت های دیجیتالی، از چالش های اساسی شرکتها به حساب می آید.

در شرایطی که شرکت های بسیاری به منابع سرمایه ای مدیر یا مدیران وابسته هستند، شرکت های دیگری وجود دارند که به منظور رشد سرمایه گذاری، راه های خلاقانه ای را دنبال می کنند. کاهش هزینه ها یکی از همین ایده های خلاقانه در جهت کسب منابع سرمایه ای خلاق است. برخی شرکت های موفق توانسته اند به ازای هر سه دلار کاهش هزینه، دو دلار در اقدامات دیجیتال سرمایه گذاری کنند. از این طریق، طی سه تا چهار سال، ۳۰۰ میلیون دلار را صرف نوسازی ناوگان صنعت خود نمایند.

سازمان دهی در جهت بلوغ دیجیتال

ساختارهای سازمانی که بر پایه‌ی سیستم سنتی ِ هدایتی و کنترلی استوار هستند، احتمالاٌ در حوزه‌ی عملکردی و بازار کاری که سرعت حرف اول را می زند، با مشکل مواجه می شوند. در این شرکت ها، اغلب به منظور ساختار مدیریتی و فرایند تصمیم گیری سنتی با مسئله تداخل، در امرِ به خدمت گرفتن امکانات در مسیر نیل به بلوغ دیجیتال مواجه هستیم. این در حالی است که مطالعات انجام شده در شرکت هایی که به بلوغ دیجیتالی دست یافته اند نشان می دهد که مدیران از دانش و توانایی کافی برای هدایت و پیشبرد اهداف استراتژیک و دیجیتال برخوردارند.

ارزیابی کارآمد و چندگانه

در هم شکستن رویه های کارکردی مجزا و تمرکز برروی نظام ارزیابی چندگانه، از جمله مهم ترین اقدامات در حوزه‌ی تجارت دیجیتال به شمار می اید. امروزه شرکت های بسیاری برای سازمان دهی فعالیت های خود به موازات متغیرهای دیجیتال، بر روی چنین سیستمی مشغول فعالیت اند. در واقع بنا به گفته‌ی اغلب کارکنان چنین شرکت هایی، ساختارهای سازمانی به هیچ عنوان مانع دستیابی به موفقیت های دیجیتال محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر به سختی می توان تصور کرد که هر کارکردی را باید مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرارداد، آن هم به این دلیل که این فرایند بسیار پیچیده است.

توسعه و اصلاح ساختارهای دیجیتال و دستیابی به تجربیاتی نوین از سوی مشتریان، باعث می شود بیش از پیش به سود جستن از تیم هایی که دارای توانایی ارزیابی چندگانه‌ی عملکردی باشند، احساس نیاز شود. وجود چنین تیمی، باعث تشویق کارکنان به منظور ایده پردازی های متنوع و مختلف می شود.

قابلیت ارزیابی و آستانه‌ی ریسک پذیری به عنوان فرهنگ تجارت دیجیتال، انتقال از سیستم های عملیاتی تک بعدی به سوی کارگروه های عملکردی باعث ایجاد تغییرات در سطوح فرهنگ مشارکتی می شود. همچنین، وجود کارگروه باعث شکل گیری اهداف مشترک سازمانی می شود. در واقع ایجاد چنین اهداف و خواست های مشترکی، از طریق به اشتراک گذاشتن افکار کارکنان میسر می شود. افکار نو و شیوه های نوین کاری باعث تقویت فرهنگ شرکت می شود. غلبه بر وحشت از ریسک پذیری، بزرگ ترین چالش پیش روی شرکت ها در راه دستیابی به بلوغ دیجیتال و پذیرش شکست های حاصل از ریسک از جمله‌ی مهمترین فعالیتهاست که در چنین شرکت هایی صورت می گیرد.

سرمایه گذاری بر روی استعداد دیجیتال

شرکت هایی که به بلوغ دیجیتال دست یافته اند، در مقایسه با دیگر شرکت ها، نسبت به برخورداری از نیروهای کاری مستعد، دارای اطمینان بالایی هستند. صاحبان مشاغل بر روی ایجاد انواعی از محیط های کاری که کارکنان بتوانند به طور مستمر به یادگیری و توسعه‌ی مهارت هایشان بپردازند، مشغول کارند.

برخی از شرکت ها به جای اتخاذ رویکردی محرمانه پیرامون کسب و کارشان، به منظور جذب طیف گسترده و متنوعی از کارکنان که تمایل دارند با فن آوری های نوین آشنا شوند و از این طریق باعث سودآوری برای سازمان و شرکت متبوع خود شوند، به تشویق نیروی کاری خود می پردازند.

اگر چه وجود چنین رویکردی به دیگر شرکتها این امکان را می دهد که به تجربیات شما دسترسی داشته باشند اما امروزه مدیران موفق به کار به عنوان امری جامد و ایستا نگاه نمی کنند بلکه عقیده دارند که محل کار صرفاٌ مکانی نیست که شما در آن قرار دارید.

مشاهدات پژوهشگران حاکی از آن است که کارمندان یک شرکت در صورتی که موقعیت توسعه ی مهارت های دیجیتال خود را نداشته باشند، ترجیح می دهند محل کار خود را تغییر داده و شرکت را ترک کنند.

اطمینان از وجود عزمی جدی برای اصلاحات و تغییرات دیجیتال

بلوغ دیجیتال با اتخاذ طرز فکری خلاق و کارآمد شکل می گیرد. و امری تصادفی نیست که یک شبه حاصل شود بلکه از طریق اقدام و سازماندهی، سرمایه گذاری و هدایت و مدیریت به دست می آید. التزام عملی باعث موفقیت حداکثری شرکت ها می شود.

سخن آخر با نخبگان

اکنون، زمان حرکت به سوی بلوغ دیجیتال است. اگر بخواهیم منتظرِ به ثمر نشستن تجربیات دیگران در این زمینه باشیم، زمان را از دست خواهیم داد. بلوغ دیجیتال فرایندی فوری نیست بلکه نیازمند بازاندیشی مستمر و سیستماتیک مدیران است.

مراحل هموارسازی راه به سوی بلوغ دیجیتال

ایجاد واحد دیجیتال به عنوان بخشی از هسته ی مرکزی سازمان

تعیین الگوی سرمایه گذاری استخراج داده های ملموس آماری حاصل از تجربیات

تقویت نوعی فرهنگ و ساختار سازمانی که بلوغ دیجیتال را میسر سازد

تلاش در مسیر جذب استعدادها

برگردان و ویرایش : حسنیه رشیدی فیض آباد

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دوازده − نه =