حمایت ۵۰۰ نماینده پارلمان‌های آلمان، انگلیس و فرانسه از برجام

تصویر روز: حدود ۵۰۰ نماینده پارلمان‌های انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه ای سرگشاده به نمایندگان کنگره آمریکا از آنها

ادامه