همکاری شرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد و صندوق ضمانت صادرات ایران

تصویر روز: تفاهم‌نامه‌ای به‌منظور همکاری‌های دوجانبه میان شرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد (از شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد) و صندوق ضمانت صادرات ایران،

ادامه