هییت امناء شرق بازار تهران پیشرو در حمایت از کالای ایرانی

امسال حمایت از کالای ایرانی سرلوحه فعالیت های هر ایرانی است و هییت امناء شرق بازار تهران همانند سال های گذشته در این فریضه پیشرو است.

ادامه