پایش گلخانه‌ها و اماکن تهران برای ممانعت از کشت «گل»

تصویر روز: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از اجرای طرح نظارت و پایش گلخانه‌های شهر تهران در اماکن

ادامه