تجلیل از خبرنگاران در جشنواره زن، خانواده و رسانه

دبیر کارگروه رسانه معاونت زنان گفت: در جشنواره زن، خانواده و رسانه از خبرنگارانی که در موضوعات زنان و خانواده فعالیت داشته و آثارشان برگزیده شده است، تجلیل بعمل آمده و به آنها جوایزی اهدا خواهد شد.

ادامه