بزرگترین کارخانه روغن کشی خاورمیانه در بندر امام خمینی ( ره) افتتاح شد

تصویر روز: فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس ، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای

ادامه