حضور آذری جهرمی در نشست هفته آتی کمیسیون صنایع

تصویر روز : رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره

ادامه