۱۷۳ هزار شغل در حوزه گردشگری ایجاد می شود

تصویر روز: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال در بخش گردشگری یکصد

ادامه