خودروسازان درخواستی برای تعویق در اجرای استانداردها ندادند

تصویر روز : رئیس سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه خودروسازان هنوز درخواستی برای تعویق در اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی

ادامه

پیروزبخت : از استاندارد های خودرویی عقب نشینی نمی کنیم

تصویر روز : رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خود درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی

ادامه