مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

تصویر روز: وزیر نفت گفت:امیدواریم مذاکرات ایران و آذربایجان در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان در نخستین روزهای سال آینده

ادامه

نهایی شدن توافقات بانکی در نشست اقتصادی ایران و آذربایجان

تصویر روز: وزیر اقتصاد با اشاره به نشست مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان گفت: همکاری‌های بانکی مورد تاکید روسای جمهور

ادامه

نخستین قطار باری جمهوری آذربایجان از خط ریلی آستارا وارد ایران شد

تصویر روز:   نخستین قطار باری جمهوری آذربایجان از طریق خط ریلی آستارا به صورت آزمایشی با حضور مسئولان دو کشور

ادامه