قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز؛ شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی

تصویر روز : دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با استقبال از کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران می‌گوید: قابل پیش بینی بودن

ادامه