رییس جمهوری از افزایش نرخ ارز بسیار مکدر است

تصویر روز :  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در جلسه ای که امروز(پنجشنبه) با رییس جمهوری داشتیم، وی

ادامه