وزارت اقتصاد پیشنهاد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده را ارائه کرد

تصویر روز : دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی خواستار افزایش

ادامه