بیانیه مهم بسیج اصناف کشور

سازمان بسیج اصناف،بازاریان وتجار کشور در واکنش به ناملایمات بازار و گرانی بیانیه صادر کرذ: 

یکی از مظاهر وحدت و اتحاد ملی، پیوند و همکاری مردم با مسئولان در همه زمینه هاست.
این وحدت، یکی از پایه های اساسی حکومت مردمی است که گره گشای بسیاری از مشکلات کشور و انقلاب بوده و خواهد بود.اولویت اصلی امروز کشور مبارزه جدی با جنگ اقتصادی دشمن بابه کارگیری تمام ظرفیت های علمی وعملی درسایه وحدت، یکپارچگی وهمدلی دولت وملت است.

ادامه

نتاج:مشکلات اقتصاد کشور فقط سیستم بانکی نیست

تصویر روز: مدیر عامل بانک قوامین اعلام کرد: اقتصاد مقاومتی به تعبیری نسخه یی تخصصی برای درمان بخش های بیمار اقتصاد

ادامه