ایران بیستمین اقتصاد پرشتاب جهان در سال ۲۰۱۷

تصویر روز: واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی به بررسی ۲۰ اقتصاد جهان پرداخته که بیشترین سرعت رشد را در

ادامه