حضور شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در مسکن مهر

تصویر روز : مدیرعامل شرکت عمران پردیس از حضور نمایندگان سه شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن مهر خبر

ادامه