ایران به جمع صادرکنندگان انسولین افزوده می شود

تصویر روز: مدیرعامل شرکت نوونوردیسک پارس اعلام کرد: عملیات اجرایی احداث مدرن ترین کارخانه تولید انسولین خاورمیانه حداکثر تا ماه

ادامه