انتقاد مدیر عامل بیمه سرمد از نرخ شکنی برخی شرکتها

تصویر روز: اسماعیل دلفراز مدیرعامل این شرکت، از غرفه بیمه سرمد در نمایشگاه «صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی» بازدید

ادامه