تقدیر نمایندگان مجلس از مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

تصویر روز: دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از خدمات مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران

ادامه

۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد

تصویر روز : تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل

ادامه

۹درصد سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه واریز نشود

تصویر روز:  در بیانیه کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر آمده است: واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان سازمان تامین اجتماعی

ادامه

اولین گام مثبت سلطانی فر برای رسانه ها

تصویر روز: در نشست معاون مطبوعاتی با معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مقرر شد فرآیند بیمه رسانه‌ها، مطبوعات و مدیران

ادامه