حسن پور: دولت در انتخاب نمایندگان اصناف دخالت می‌کند

تصویر روز: رئیس بسیج اصناف، تجار و بازاریان کشور با اشاره به وضعیت اقتصادی در کشور، گفت: شرایط اقتصادی کشور

ادامه

رییس بسیج اصناف: تولید کنندگان داخلی باید اعتماد مردم را جلب کنند

تصویر روز: رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور با اشاره به حمایت از واحدهای صنفی عرضه کننده کالای

ادامه