حضور شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در مسکن مهر

تصویر روز : مدیرعامل شرکت عمران پردیس از حضور نمایندگان سه شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن مهر خبر

ادامه

حمایت دولت از سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در بخش تولید

تصویر روز :  معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت دوازدهم از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی که به

ادامه