پیشنهاد وزیر صنعت برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی

تصویر روز : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: وزیر صنعت به معاون صنعت خود دستور اصلاح تعرفه خودروهای

ادامه