اولتیماتوم مجلس برای اتمام بی‌انضباطی کارت‌های بازرگانی

تصویر روز : یک نماینده مجلس از اولتیماتوم مجلس برای اتمام بی‌انضباطی کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: کارت‌های بازرگانی

ادامه