موگرینی: هیچ کشوری نمی‌تواند یکجانبه توافق برجام را لغو کند

تصویر روز: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به عزم اروپا برای حفظ برجام، تاکید کرد این توافق موثر

ادامه

موگرینی: ترامپ نمی‌تواند یک‌جانبه برجام را برهم بزند

تصویر روز: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای صورت‌گرفته میان ایران و ۱+۵ توافقی چندجانبه

ادامه