تخصیص بیش از هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی هرمزگان

تصویر روز: سخنگوی دولت از تخصیص ۱۱۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۳۹ طرح عمرانی در سفر جاری رئیس‌جمهوری به

ادامه