نهایی شدن توافقات بانکی در نشست اقتصادی ایران و آذربایجان

تصویر روز: وزیر اقتصاد با اشاره به نشست مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان گفت: همکاری‌های بانکی مورد تاکید روسای جمهور

ادامه