نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت

تصویر روز: مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل زمستان ١٣٩۶ را بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ منتشر کرد که نشان می دهد نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩۶ به عدد ۲۵۳.۶ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢۴٢.٧)، به میزان ۴.۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٩.١)، به میزان ٢١.٣ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل «نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت» معادل ١۵.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩۶ «١٢.٧ درصد»، افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاه‌های نفت» با ۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢٣٨.٩ به ٢۵٢.١ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته است.

از سویی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید فلزات اساسی» با ۶.۴ درصد، «صنایع محصولات شیمیایی» با ۹.۵ درصد، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم ­ تریلر» با ۱.۵ درصد، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق» با ٨.۴ درصد و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته­اند.

افزون بر این، به جز شاخص قیمت در زیربخش «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است، تاثیر مابقی زیربخش‌ها در جهت افزایش شاخص کل قیمت بخش صنعت در این فصل بوده است.

  • arvandguarantee
  • پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *