• از مناظره تا محاصره

  تصویر روز: مناظره بر منظر های فکریِ طرفین گفتگو نظر دارد. در مناظره از تعاطی و تلاقیِ اندیشه ها، مَنظرهایِ معقول به وضوح و تمایزِ کافی برای تشخیصِِ حقیقت توسط بیننده و شنونده می رسد.

  در مناظره ی اول داوطلبان ریاست جمهوری که به محاصره ی یکی از نامزدها از سوی دو نامزدِ مهاجم برای حصرِ او به قصدِ کسرِ از شخصیتِ ایشان نه نقدِ ظرفیتِ اندیشه ها ی وی انجام شد، منظری از دیدگاهِ مدیریتیِ مهاجمان در حمکرانیِ سیاسی را نشان نداد. البته منظری نه چندان خوشایند از جنگیدن برای رسیدن به قدرت با هر گونه ابزار و روشی را در آنان تا حدی به نمایش گذاشت.

  محاصره برای قربانی کردن اندیشه هایِ دیگری، با ابزارِ بی اخلاقی، آنهم در قربانگاهی که طرفِ مقابل، بیش از آنکه مراقبِ وهنِ شخصیت خود باشد، با حساسیت مراقبِ امانتِ اخلاقِ اسلامی و احقاقِ حقوقِ انسانیِ مردمی است که منتظر دریافت خدمت هستند نه منفعلِ در تماشای سوداگرانِ قدرت، حسیِ از شکوهِ والایِ مراتبِ انسانیِ طرفی را به تصویر کشید که خود را سپرِ اخلاق و حقوق ملتی منتظر کرد.

  ملازمِ مناظره برای کشفِ حقیقت، اخلاق است ولی ملازمِ محاصره برای ذبحِ حقیقت، توهین و افتراست.

  مردم امید دارند مناظره ی اول، محاصره ی آخرِ بازیِ سیاسیِ مهاجمان باشد و مناظره های بعدی، نظرگاه های طرفین را برای حلِ مسائل کشور در محضرِ مخاطبان به ایضاحِ مفهومی برساند. البته ناگفته پیداست که اگر راهبردِ مهاجمان همچنان محاصره باشد تا مناظره، یقینا در محاصره های بعدی مدارِ بی اخلاقی ها برای بیرون راندنِ حریف از قلمروِ خدمت وسعت پیدا خواهد کرد تا بدون هیچ مانعی کاخ قدرت را بنا کنند و به تهاجم با قدرت بیشتر ادامه دهند. البته در قواعد خلقت، عاقبت با صالحان و صابران خواهد بود.

   

  دکتر محمدجلیل آل امین
  مدرس دانشگاه، پژوهشگر فلسفه و فعال رسانه ای

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *