• انتخابِ انقلابی

  تصویر روز: انقلاب یک انتخاب بود. انتخاب بین حاکمیتِ آزادِ اراده ی ملت بر ملت یا حاکمیتِ اراده ی وابسته به حاکمان خودگرا و انحصار طلب.

  آرمانِ بنیادینِ انسانِ عاقل، اختیار و آزادی است. آزادی از وابستگیِ سیاسی به انحصارِ قدرت در مدارِ حاکمانِ جبار و ستمگر و خودخواه، آزادی از واگذاریِ منابع کشور به عده ای تُجارِ سیاسی که اربابی کردن بر مردم و چنبره زدن بر منابع کشور را از حقوقِ خود میدانند.

  از پیش شرط های آزادی، آگاهی و دانایی به حقوقِ فردی و اجتماعی ای است. اینکه بر اساسِ اصلِ منطقی و عقلانیِ “من حق دارم حقوقِ ذاتیِ ملت را از چنگِ غارتگران دربیاورم و به صاحبان واقعی آن اعاده نمایم”، آگاه باشم. بنابراین آزادی با آگاهی به نحو عام تعیُّنِ وجودی پیدا می کند و با آگاهی به حقوقِ ذاتی انسان، به نحو خاص تقرّرِ عینی می یابد.

  اگر در هر انتخابی، انقلابی از آگاهی های بنیادین در انسان ها متولد شود، ضرورتا ثمره و میوه ی آن، آزادی در شئون مختلفِ وجودیِ انسان خواهد بود که مهترین آن آزادی برای مداخله در اداره ی منابع کشور به نفع عموم ملت می باشد.

  از این رو انتخابِ انقلابی یگانه راه نجاتِ گرفتار شدگان‌ در دامِ صیادان داخلی و خارجی است.

  انتخابِ انقلابی، چرخشِ اراده های آزاد برای فرو ریختن هر گونه انسدادِ سیاسی در روابطِ داخلی و خارجیِ ایران قوی است.

  ✍️ دکتر محمدجلیل آل امین
  مدرس دانشگاه و فعال رسانه ای

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *