• افزایش بی ضابطه قیمت خرما

    تصویر روز: در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از ذخیره مناسب خرما برای ماه رمضان خبر داده بودند، اما قیمت این محصول در روز‌های اخیر با […]