• پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵

    تصویر روز: پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، به دلیل تنوع عوامل اثرگذار بر این بازار مشکل است. افت قیمت نفت، تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری ایران، بهبود دسترسی […]

    بانک شهر نمره قبولی گرفت

    بانک شهر در انجام رسالت خود موفق بوده است تصویر روز: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک شهر توانسته رسالت خود را در ارائه خدمات بانکی به درستی انجام دهد. […]