• حمایت بانک توسعه تعاون از تولیدکنندگان خرد و متوسط

    تصویر روز : به‌منظورتأمین منابع مالی لازم جهت تسهیل خریدوفروش تولیدات و محصولات تولیدکنندگان خردومتوسط،بانک توسعه تعاون طرح حمایت از این تولیدکنندگان را اجرا می‌کند. حجت‌الله مهدیان مدیرعامل و رئیس […]