• ظرفیت دریافت فاینانس ایران

    تصویر روز : اقتصاد ایران ظرفیت دریافت سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس و بازپرداخت ۱۰ میلیارد دلار را دارد. حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های […]