• آخرین اخبار

    فرانسه: مذاکرات وین سازنده است

    تصویر روز: سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه تصریح کرد: موانع فنی و سیاسی زیادی برای بازگشت به اجرای کامل برجام وجود دارد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه در نشست […]

    آب و هوا