• New title for a=>html, img=>alt
  • بازدید دکتر زرندی از سایپا

    تصویر روز: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه خودروسازی سایپا در اجرای طرح ملی بومی‌سازی قطعات خودرو موفق عمل کرد و توانست بخش زیادی از […]