• New title for a=>html, img=>alt
 • ویژگی‌های برتر بیمه کوثر

  تصویر روز: جهش در تولید حق بیمه، استراتژی مداری، ارایه محصولات بیمه‌ای و نیز ارزشی بودن خدمات و عملکرد شرکت بیمه کوثر از ویژگی‌های برتر آن است. به گزارش تصویر […]

  بیمه کوثر، شرکتی پاسخگو

  تصویر روز: کارکنان بیمه کوثر با بهره‌مندی از ابرازهای ارتباطی و برقراری ارتباط موثر و دوسویه با مشتریان و ذی‌نفعان به عنوان یک شرکت پاسخگو مطرح است. به گزارش تصویر […]

  بانک پارسیان به کمک صنایع می آید

  تصویر روز: در ادامه حمایت بانک پارسیان از واحدهای صنعتی و تولیدی و به منظور تحقق”شعار جهش تولید”، امکان پرداخت تسـهیلات ریالی «سـرمایه درگردش بخش صنعت معدن»، «سرمایه در گردش […]