• New title for a=>html, img=>alt
  • صنعت بیمه در مسیر توسعه پلکانی

    تصویر روز: مدیرعامل بیمه کوثر در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه تاکیدکرد: عنصر خلاقیت موجب تحرک بازار بیمه‌ای، توسعه این صنعت و در نهایت رضایت بیمه‌شدگان می‌شود. به گزارش تصویر […]