• New title for a=>html, img=>alt
 • قوانین شوراهای شهر و روستا

  مهندس بهزاد اسکندری

  تصویر روز: وظایف شورای اسلامی شهر مطابق مجموعه قوانین ومقررات شهر و شورا و شهرداری با آخرین اصلاحات طبق ماده ۷۶ مجموعه مقررات و آیین شهر و شورا و شهرداری‌ها وظایف شوراها ۳۴ بند کلی می باشد.

  ۱- تعیین شهردار بمدت چهار سال.
  ۲-بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، و رفاهی حوزه انتخابیه و طرح پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل مناسب برای رفع موانع و کمبودها.
  ۳-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و امورات شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی.
  ۴-همکاری با مسولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی… بنا به درخواست آنان.
  ۵-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و سایر امور… با موافقت دستگاه‌های ذیربط.
  ۶-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری، تفریحی، ورزشی، فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
  ۷-اقدام در خصوص انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، تعاونی‌های تولید و توزیع ارزاق عمومی با موافقت دستگاه‌های ذیربط.
  ۸-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه‌های نقدی، جنسی، اموال منقول و غیرمنقول و نظارت بر درآمده و هزینه‌ها به گونه‌ای که مخل امور عادی نشود.
  ۹-تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت موازین وزارت کشور.
  ۱۰-تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری و اطلاع به عموم و وزارت کشور هر شش‌ماه یکبار.
  ۱۱-همکاری با شهرداری در طرح تعیین حدود شهری، طرح‌های جامع شهری با همکاری وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
  ۱۲-تصویب بودجه، اصلاح و تعمیم بودجه، تفریق بودجه سالانه شهرداری و تمام موسسات مربوط به شهرداری، تصویب بودجه شورای شهر.
  ۱۳-تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق کیفیت وام، مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
  ۱۴-تصویب معاملات و نظارت کامل بر جزییات آن معاملات.
  ۱۵-تصویب اساسنامه شرکتها و موسسات وابسته با همکاری و تایید وزارت کشور.
  ۱۶-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن و.‌‌…
  ۱۷-نظارت بر حسن اجرای دعاوی شهرداری.
  ۱۸-نظارت بر بهداشت حوزه شهری.
  ۱۹-نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی یا عمومی و یا تعاونی و یا دولتی اداره می‌شوند.
  ۲۰-تصویب مقررات جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش شهری، عمومی، عمران و زیبایی شهر.
  ۲۱-نظارت بر گورستان‌ها و غسال‌خانه‌ها و تهیه وسایل مورد نیاز حمل و نقل.
  ۲۲-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

  ۲۳-نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی و…‌.‌
  ۲۴-تصویب و طرح نامگذاری کوچه، خیابان، محله و کوی و حوزه شهری با رعایت اصول مربوطه.
  ۲۵-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات مربوط به آن.
  ۲۶-تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها
  ۲۷-تصویب نرخ کرایه درون شهری.
  ۲۸-وضع مقررات مربوط به میادین مختلف عمومی شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی و ارتزاق مردم.
  ۲۹-وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با سایر دستگاه‌ها و…‌
  ۳۰-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها.
  ۳۱-شورا موظف است در پایان هر سال صورت مالی بودجه و هزینه خود را به عموم اطلاع و نشر دهد.
  ۳۲-واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب بودجه سالانه مستند به شورا اطلاع دهند.
  ۳۳-همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
  ۳۴-بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفضیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهردار و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی.

   

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  19 − چهار =