• New title for a=>html, img=>alt
 • تاثیر آگاهی جامعه بر توسعه فرهنگ بیمه

  تصویر روز: بیمه و فرهنگ آن و یا به عبارتی فرهنگ خرید محصولات بیمه ای و انتقال ریسک از طریق این ابزار مالی ، از موضوعاتی است که اصولاً پس از حوادث فاجعه آمیز و ناگوار مطرح میگردد و مسئولین از عدم توسعه یافتگی آن نگران و جامعه و مردم نسبت به آن بی اعتماد و ناآگاه هستند.

  واقعاً چرا اینگونه است که یک نوع خدمت که امروزه در تمام دنیا و حتی کشورهای به مراتب کمتر توسعه یافته تر از کشورمان ، جزو جدایی ناپذیر هزینه های روزمره زندگی افراد است، در کشور ما به غیر از محصولات اجباری بیمه، سایر خدمات بیمه در نزد افراد عادی از استقبال چندانی برخوردار نیستند. ریشه یابی این موضوع که منجر به عقب ماندن شاخص توسعه یافتگی صنعت بیمه در کشورمان شده است، مشخص میکند که این عدم توسعه به عوامل گوناگونی از جمله شرایط اقتصادی افراد جامعه ، میانگین سطح در آمد افراد و آشنایی آنها با این خدمت دارد. آشنایی مصرف کنندگان با یک خدمت و یا یک محصول میتواند از مسیرهای مختلفی حاصل شود از جمله درک مزیت های خدمت که از طریق ارایه کننده آن آشکار میشود و یا از طریق آگاهی از تجربیات دیگران که از آن خدمت قبلاً استفاده کرده اند . در این مقوله به هردو عامل افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد خدمات شرکتهای بیمه که میتواند از طریق آموزش صورت گیرد، پرداخته میشود .
  درک و رفتار جامعه در مقابل ریسک :
  ریسک به عنوان عنصر جدا نشدنی از زندگی بشر امروزی همواره در مسیر دستیابی به اهداف افراد در جامعه قرار دارد و درک و رفتار معقولانه با آن است که میتواند بر عملکرد آن موثر باشد. واکنش و رفتارها در قبال ریسک میتواند با توجه به درکی که فرد مواجه شده با آن دارد، متفاوت است . پذیرش و عدم پذیرش ریسک به میزان آگاهی و ریسک پذیری فرد وابسته است . رفتارهای پر خطر و یا کم کردن ریسک پذیرفته شده از طریق روش های کاهش دهند آن، بستگی به درک مناسب و شناخت کافی فرد از ریسک دارد . مدیریت ریسک به عنوان مهمترین رفتار ریسک پذیر از دیگر عوامل موثر بر نتایج ریسک پذیری است . به طور مثال اگر فردی قصد مسافرت با اتومبیل از طریق یک جاده کوهستانی را داشته باشد، میتواند با درک و آگاهی از این ریسک های این سفر و مقایسه آن با اهداف و دست آوردهای سفر، در مورد رفتن و یا نرفتن به سفر تصمیم گیری و اقدام نماید . پس از تصمیم به سفر و پذیرش ریسک آن ، اقدامات و اعمالی که در قبل و بعد از سفر رخ می دهد، می تواند بر میزان ریسک این سفر تاثیر داشته باشد مانند اطمینان از ایمنی خودرو ، بستن کمربند ایمنی در حین سفر و رانندگی اصولی در طول سفر و سایر مواردی که میتواند بر میزان خطرات احتمالی که در این سفر حادث خواهد شد ( ریسک ) تاثیر داشته باشد . واگذاری ریسک به شرکت بیمه از طریق خرید بیمه نامه های مربوطه مانند شخص ثالث ، حوادث ، آتش سوزی و سرقت منزلی که آنرا ترک کرده و سایر بیمه نامه ها و پوشش های بیمه ای از مواردی است که میتوان بوسیله آنها ریسک پذیرفته شده سفر را کنترل و مدیریت نماید . این مثال ساده که مبین درک ریسک و خطرات احتمالی است، ثابت میکند هر چه آکاهی افراد به ریسک ها پیرامون زندگی بیشتر باشد بر مدیریت آن از طریق خرید محصولات بیمه ای اثربخش خواهد بود. وظیفه افزایش درک ریسک و اگاهی از اثرات آن از مواردی است که باید در آموزش های پایه افراد جامعه به آن پرداخته شود تا پس از آن روش مدیریت آن از طریق خرید خدمات بیمه ای نهادینه گردد. این آموزش ها که میتوان آن را در زمره مهارتهای ضروری برای زندگی در جامعه کنونی قرار داد ، میبایست توسط متولیان امر آموزش و پرورش افراد جامعه که در آینده مسئولیت پذیرش ریسک های گوناگون خود ، خانواده و کسب و کاری که مسئلولیت آنرا عهده دار هستند ، صورت گیرد . شرکتهای بیمه به عنوان سازمان های که تخصص شناسایی ریسک ها و مدیریت آنها را دارند، میتوانند در زمینه افزایش آگاهی و درک افراد از ریسک های احتمالی موثر باشند . اقدامات اخیر بیمه مرکزی در مورد نشر کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان که حاوی داستانهای با محور ریسک و بیمه است، کمک موثری در جهت افزایش این درک و آکاهی در بین دانش آموزان کرده است . بررسی اثر بخشی این نوع اقدامات و تنوع بخشیدن به روش های افزایش دانش مدیریت ریسک درجامعه از موارد ضروری واجتناب ناپذیری است که می بایست توسط مسئولین و دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.
  تجربه شیرین جبران حوادث تلخ :
  یکی ازمباحث جذاب و موثر در علم بازاریابی مدیریت تجربه مشتری و اثر تجربیات مشتریان سابق بر رفتار مشتریان آتی است. تجربیات مشتری عبارت است یک تجربه کاربری به معنی ادراک خودآگاه و ناخودآگاه مشتریان نسبت به مصرف محصولات و یا خدمات یک ارایه کننده محصول و خدمت است، و این ادراک حاصل تمامی تعاملات آن ها با اریه کنندگان و عرضه کنندگان خدمات و محصول است . در شرکتهای بیمه که شرکتهای خدماتی هستند، اصولاً تمام کسانی که از شرکت بیمه، بیمه نامه خریداری کرده اند مشمول استفاده از خدمات بیمه که همان خسارت است، نمی شوند و صرفاً افراد کمی از گروه بیمه گذاران که با حادثه موضوع بیمه مواجه شده اند، مستحق دریافت خسارت میشوند. البته در رشته بیمه های زندگی این موضوع متفاوت است زیرا تمام بیمه گذاران و یا ذینفعان به نحوی از مزایای بیمه های زندگی در نهایت بهره مند خواهند شد . این عدم تناسب شماره خریداران و استفاده کنندگان از خدمات بیمه و یا تاخیره زمانی در دریافت خدمات از شرکت بیمه در بیمه های زندگی، منجر به این میشود که تجربیات مثبت و یا شیرین در یافت کنندگان خسارت پس از یک حادثه تلخ که از از مزایای بیمه استفاده کرده، به خریداران جدید به خوبی منتقل نشود و به عبارتی حلاوت و شیرینی برخورداری از پوشش بیمه ای برای مصرف کنندگان جدید آشکار نمی شود . صنعت بیمه که بر اساس معیارها و موازین تعاون و همکاری و بر مبنای اصول بیمه بنا نهاده شده است ، فرآیندی را اجرا میکند که شرکتهای بیمه با گرفتن حق بیمه کم از گروه بزرگ بیمه گذاران بتوانند خسارت هنگفت گروه کوچک زیان دیدگان را پرداخت نمایند . احساس رضایت دریافت خسارت قابل توجه در قبال حق بیمه کم به ویژه در حوادث نا گوار فاجعه آمیز و تفاوت میان افراد داری پوشش بیمه ای و بدون پوشش میتواند تجربه مفید و موثری از رضایت مشتریان باشد که در صورت آگاهی افراد جامعه منجر به استقبال از خرید محصولات بیمه ای خواهد شد . الیته رضایت کامل از خدمات شرکتهای بیمه نسبی و بستکی به عوامل مختلفی از جمله نوع پوشش، میزان حق بیمه و کیفیت خدمات رسانی شرکت بیمه دارد و بعید نیست تمام زیان دیدگان از میزان خسارتی که گرفته اند راضی نباشند، و لی آنچه مسلم است جبران بخش قابل توجه خسارت های افراد و جامعه از طریق محصولات بیمه با تعاون ایجاد شده توسط صنعت بیمه است که متاسفانه آگاهی در مورد آن کافی نیست. اگر این تجربیات بیمه ای توسط زیان دیدگان و یا دریافت کنندگان مزایای بیمه های عمر، توسط سازمان های آموزشی به عنوان تجربیات عملی در زندگی روزمره طبقه بندی و مستند شود، میتواند به عنوان مواد آموزشی مناسبی برای افرایش مهارتهای زندگی و کار برای نسل جدید که در حال آموزش هستند مورد استفاده قرار گیرد. تجربه حوادث تلخ مانند زلزله و آتش سوزی و جبران خسارت گروهای بیمه شده از مزایای خدمات بیمه و دوراندیشی آنها با مدیریت ریسک از طریق محصولات بیمه، آموزه های خواهد بود که نسل جدید را برای زندگی پر ریسک آینده مجهز خواهد کرد و در کنار سایر مهارتهای زندگی به آنها می آموزد که چگونه میتوان با یک انتخاب هوشمندانه در آینده ، ریسک های رسیدن به اهداف زندگی را بیمه نمود و با کمترین هزینه زیان ها و خطرات احتمالی در مسیر زندگی را جبران نمود .
  صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فاخر و بدون وابستگی به دولت توانسته از تعاون ایجاد شده بین بیمه گذاران، خسارتهای هنگفتی را که میتوانست بدون جبران منجر به صدمه افراد و جامعه شود را ، پرداخت نماید و نقش خود را به عنوان یک پایگاه امن اجتماعی با توجه به استقبال مردم از این صنعت به خوبی ایفا نموده است . ولی لازم است این روش و رفتار به نحوی در جامعه و احاد افراد نهادینه شود و فرهنگ مدیریت ریسک و انتقال آن به شرکتهای بیمه ترویج داده شود . بدیهی است پایه های فرهنگی هر کشوری در مدارس و سیستم آموزشی آن شکل میگیرد لذا ترویج این روش مقابله با مشکلات و مسایل زندگی به کودکان و جوانان قطعاً میتواند منجر به توسعه فرهنگ مصرف محصولات بیمه ای در آینده شود.

  مجید بنویدی

 • ایران خودرو

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  چهار × 4 =