دسته بندی نشده

01آبان

۵۰۰ کیلوگرم؛ هدف غول گرجی

  غول گرجی وزنه برداری عنوان کرد دوست دارد رقبای قدرتمندی در دسته خود داشته باشد و هدفش رسیدن به ۵۰۰ کیلوگرم در...