• توافق جدید با ۲۰ بانک خارجی

    تصویر روز : مدیرعامل بانک توسعه تعاون از گسترش مناسبات بین المللی این بانک در دوران پسابرجام و همکاری با ۲۰ بانک خارجی خبر داد. به گزارش ایپنا، حجت الله […]