• ضعف بزرگ بانک‌های دارویی ایران

    تصویر روز : دبیر علمی کنگره اروپا آسیایی فارمکواپیدمیولوژی با ارائه پیشنهاداتی به ضعف‌های کلیدی و بزرگ بانک‌های دارویی و درمانی کشور پرداخت. به گزارش تسنیم، پیام پیمانی در حاشیه […]