• اعتماد شهروندان به بانک شهر

    تصویر روز:  شهردار شهر قزوین با تاکید بر اینکه  بانک شهر تاکنون از تمام ظرفیت های خود برای آبادانی کلان شهرها استفاده کرده است،گفت: در حال حاضر شهروندان نیز با […]