• مجمع بانک مرکزی آغاز شد

    تصویر روز : پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در ساختمان بانک مرکزی واقع در میرداماد، آغاز شد. به گزارش مهر، پنجاه […]