• تسلیت به امیر نیک رویان

      تصویر روز: با خبر شدیم جناب آقای «امیر نیک رویان» روزنامه نگار با سابقه اقتصادی کشور و مدیر روابط عمومی بانک گردشگری در غم از دست دادن پدر گرامی […]