• شاخص بورس ۱۱۶ واحد افت کرد

    تصویر روز: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه منفی بود و ۱۱۶ واحد دیگر افت کرد. در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۵۶۵ میلیون سهم و حق […]