• پست جدید ترکان

    تصویر  روز : اکبر ترکان با حکم رئیس جمهور به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری» منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی […]