• خواهرخواندگی تهران با ۲۸ شهر

    تصویر روز : عصر امروز در نشست تخصصی خواهرخواندگی بر لزوم ساختارمندکردن خواهرخواندگی تأکید شد. به گزارش ایسنا، نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری در ارتقای تعاملات فرهنگی و بین‌المللی برگزار شد. […]